Home Góc Video VinBigdata thúc đẩy phát triển Y học chính xác tại Việt Nam

VinBigdata thúc đẩy phát triển Y học chính xác tại Việt Nam

-

Y học chính xác là phương pháp điều trị hiện đại, dựa trên kết quả tổng hợp, phân tích dữ liệu về gen và các yếu tố cá nhân để đưa ra phác đồ chuẩn xác trong việc điều trị các bệnh về di truyền, ung thư và bệnh truyền nhiễm. Với mục tiêu sớm ứng dụng Y học chính xác tại Việt Nam, Viện nghiên cứu dữ liệu lớn VinBigdata (thuộc tâp đoàn Vingroup) đã tích cực thúc đẩy các chương trình trao đổi và ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế. Việc hợp tác này sẽ được triển khai toàn diện trong Y học chính xác trên cả 3 khía cạnh: Nghiên cứu; Trao đổi học thuật và Đào tạo, nhằm tìm ra phác đồ điều trị chuẩn xác, đảm bảo hiệu quả điều trị và tối ưu chi phí cho các nhóm bệnh phổ biến hiện nay.

https://www.youtube.com/watch?v=IHXDswAev-c

https://www.youtube.com/watch?v=IHXDswAev-c