Home Góc Video Video VinBigdata Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata

-

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute – VinBigdata) là đơn vị nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Khoa học Dữ liệu, có tầm nhìn trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu dẫn đầu Việt Nam, đạt chuẩn thế giới, với sứ mệnh: Công nghệ Việt.

Kết nối với chúng tôi