Home Góc Video Hành trình nghiên cứu quốc tế hướng y học chính xác

Hành trình nghiên cứu quốc tế hướng y học chính xác

-

Bên cạnh thói quen và môi trường sống, gen là một trong những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏe con người; cũng vì vậy, việc xây dựng một hệ gen tham chiếu của người Việt là vấn đề tiên quyết để từ đó thúc đẩy các nghiên cứu, ứng dụng Y học chính xác vào chẩn đoán và điều trị bệnh cho người Việt. Từ ý nghĩa trên, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn hợp lực cùng các đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước nhằm triển khai các nghiên cứu dựa trên dữ liệu và kết quả thu được từ dự án “Giải mã 1,000 hệ gen người Việt”, như phát triển các mô hình tính toán tiên tiến, đáp ứng cho việc phân tích dữ liệu gen quy mô lớn, xây dựng phương pháp dự đoán nguy cơ bệnh và đáp ứng thuốc dựa trên hệ gen; nghiên cứu ứng dụng của AI trong phòng ngừa phản ứng có hại của thuốc…

https://www.youtube.com/watch?v=FFHZMAfmfK4