Home Góc Video Hành trình 02 năm chương trình tài trợ học bổng sau đại...

Hành trình 02 năm chương trình tài trợ học bổng sau đại học

-

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. Quỹ VinIF, Viện VinBigdata thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế hoặc giáo dục.

Mục tiêu: Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế hoặc giáo dục.

Đối tượng: Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

Fanpage VinIF: https://www.facebook.com/vinif.org

Link chương trình: https://vinif.org/sponsor-programs/ho…

Địa chỉ nhận hồ sơ: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Tầng 9, Tòa Century, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Email: scholarship@vinif.org

Website: www.vinif.org

Kết nối với chúng tôi