Home Góc Video AI và IoT sẽ thay đổi thế giới như thế nào?

AI và IoT sẽ thay đổi thế giới như thế nào?

-

Trí tuệ nhân tạo (AI) là sự “tư duy” của máy móc, trong đó các thiết bị sẽ bắt chước cách tư duy tự nhiên của con người để giải quyết các vấn đề. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 CMCN 4.0), AI là một trong những yếu tố then chốt.

Từ khái niệm tưởng chừng xa xôi, viễn tưởng, AI đang từng bước đi vào đời sống, hiện thực hóa giấc mơ về những loại máy móc có khả năng tư duy như con người.